3boys2girls » 占卜命理 » 咩叫塔羅原理?塔羅準唔準架? 係咪呃人架?

2010-9-8 15:32 dodoc
咩叫塔羅原理?塔羅準唔準架? 係咪呃人架?

我想知咩叫 塔羅 到底準唔準... ?  同埋點玩架?

佢地講得岩唔岩??

油麻地個頭個d又係咪呃人架?

[youtube]Ed4S9GnvtmU[/youtube]

2010-12-30 19:43 竹架
塔羅牌係一副心靈工具,相當準確,但當然係睇下每個人啦;但基本上都好準,
用法有分占卜帥同占卜者,有意可ad

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.