2011-3-17 07:38 yuhin3210
``

`

[[i] 本帖最後由 yuhin3210 於 2011-3-28 00:10 編輯 [/i]]

2011-3-18 23:04 Sharon0201
我叫阿恩

現任男朋友有冇可能消除到我屋企人對佢既成見同我結到婚?

2011-3-20 20:36 yuhin3210
[quote]原帖由 [i]Sharon0201[/i] 於 2011-3-18 23:04 發表 [url=http://www1.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=83725621&ptid=1310939][img]http://www1.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
我叫阿恩

現任男朋友有冇可能消除到我屋企人對佢既成見同我結到婚? [/quote]


放心啦, 我同塔羅牌會幫到你 ^ ^

2011-3-21 02:22 Sharon0201
岩岩做完左塔羅牌占卜了~~
其實之前真係好擔心得出黎既結果唔好架...但塔羅牌竟然話比我知呢個選擇冇錯既^^"
而且過去同現在都講得好準0.0
其實塔羅牌既答案對我黎講反而係其次,重要既係宇軒既意見~
我冇諗過一個素未謀面既人會係我既角度支持我堅持落去~~真係好多謝佢@@
而家成個人都鬆左好多,對以後條路都好似掌握多左咁-v-~~
順便讚一讚宇軒真係好nice同有耐性=]

[[i] 本帖最後由 Sharon0201 於 2011-3-21 02:23 編輯 [/i]]

2011-3-21 18:04 wl01686500
請問............點先找到你???

2011-3-21 18:45 yuhin3210
[quote]原帖由 [i]Sharon0201[/i] 於 2011-3-21 02:22 發表 [url=http://www1.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=83899798&ptid=1310939][img]http://www1.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
岩岩做完左塔羅牌占卜了~~
其實之前真係好擔心得出黎既結果唔好架...但塔羅牌竟然話比我知呢個選擇冇錯既^^"
而且過去同現在都講得好準0.0
其實塔羅牌既答案對我黎講反而係其次,重要既係宇軒既意見~
我冇諗 ... [/quote]

你要俾心機完成建議牌既方向呀, 咁先可以改寫到你既預測, 加油呀 !!

2011-3-21 18:47 yuhin3210
[quote]原帖由 [i]wl01686500[/i] 於 2011-3-21 18:04 發表 [url=http://www1.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=83926304&ptid=1310939][img]http://www1.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
請問............點先找到你??? [/quote]

有咩幫到你 ?

2011-3-23 22:38 wl01686500
[quote]原帖由 [i]yuhin3210[/i] 於 2011-3-21 18:47 發表 [url=http://www03.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=83930281&ptid=1310939][img]http://www03.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]


有咩幫到你 ? [/quote]
冇,我有D問提想問你.....

2011-3-24 09:48 yuhin3210
[quote]原帖由 [i]wl01686500[/i] 於 2011-3-23 22:38 發表 [url=http://www1.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=84074819&ptid=1310939][img]http://www1.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]

冇,我有D問提想問你..... [/quote]

好呀, 你講丫 ^ ^

2011-3-26 14:32 wl01686500
[quote]原帖由 [i]yuhin3210[/i] 於 2011-3-24 09:48 發表 [url=http://www03.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=84093053&ptid=1310939][img]http://www03.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]


好呀, 你講丫 ^ ^ [/quote]
我想知到條女....................係唔係鐘意我!!!

2011-3-26 17:07 。蟹蟹。
開錯區
請在1星期內del左佢
唔該哂w:087:

2011-3-26 20:24 yuhin3210
[quote]原帖由 [i]wl01686500[/i] 於 2011-3-26 14:32 發表 [url=http://www1.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=84227703&ptid=1310939][img]http://www1.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]

我想知到條女....................係唔係鐘意我!!! [/quote]


放心啦, 我同塔羅牌會幫到你 ^ ^

2011-3-26 22:38 wl01686500
[quote]原帖由 [i]yuhin3210[/i] 於 2011-3-26 20:24 發表 [url=http://www03.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=84255587&ptid=1310939][img]http://www03.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]放心啦, 我同塔羅牌會幫到你 ^ ^ [/quote]
多謝!!!!!!

2011-3-28 20:13 wl01686500
[quote]原帖由 [i]yuhin3210[/i] 於 2011-3-26 20:24 發表 [url=http://www03.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=84255587&ptid=1310939][img]http://www03.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]放心啦, 我同塔羅牌會幫到你 ^ ^ [/quote]
請問幾時可以知到答案???.....

頁: [1]
查看完整版本: ``


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.