3boys2girls » Xanga及網誌 » Banner » 俾人感染了......

2011-8-30 19:26 S!U瓜瓜
俾人感染了......

圓呀.....我俾你感染了!!!

全部hotcha~~~

唔知自己做咩的說~~~


[IMG]http://i696.photobucket.com/albums/vv330/sara_hinson/My_Banner/copyright_By/Guan.png[/IMG]
[IMG]http://i696.photobucket.com/albums/vv330/sara_hinson/My_Banner/copyright_By/HOT1_NAME.png[/IMG]
[IMG]http://i696.photobucket.com/albums/vv330/sara_hinson/My_Banner/copyright_By/HOT1.png[/IMG]

2011-9-4 12:44 溏心圓-_-
yeahhh hotchahotchahotcha$:!!!
thanksyourbanner xd.
第二個好靚好靚!但係太藍 (:
support!

2011-9-11 23:09 Yuuna
怎麼我覺得很花 - -" (我指第2張
我想應該是你羽化原圖有點過份了 ...
但某人的臉不見了一點
所以覺得有點花 , 有點奇怪 ....

第一張很好 XD

頁: [1]
查看完整版本: 俾人感染了......


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.