3boys2girls » 拍拖勝地 » 分享我嘅咀鵰女友鍾意食乜

2014-9-15 02:32 ylam130
分享我嘅咀鵰女友鍾意食乜

分享我嘅咀鵰女友鍾意食乜
是咁的 我女友鍾意食生冷野 貴野 日本野 韓國野 想韓燒又想食壽司刺身
但唔鍾意食洋蔥 青豆 蕃茄 紅蘿蔔 照燒汁既野 芝麻 花生醬
帶佢去食放題最岩 鍾意食咩自己揀算 記錯就唔好啦:o)

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.