3boys2girls » 西式菜式 » 豬肉咖哩飯

2015-3-25 16:50 cindyanan
豬肉咖哩飯

食材 (8 人份) 20 分鐘
豬肉180g
洋蔥180g
馬鈴薯350g
胡蘿蔔100g
蒜頭3瓣
咖哩5塊
水5~6量米杯

[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/yCWGFVan7j_fZJmdIsOYs_Cmj_Y=/800x600/uploads/recipe/cover/103656/231d62f0a041bdea.jpg[/img]

1
準備食材


2
豬肉切約2~3公分小片,洋蔥和馬鈴薯胡蘿蔔都切小塊(馬鈴薯比胡蘿蔔大一點口感較好),蒜頭切片
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/3cmlp6gF5C3Mbe2kLkWmDBK6U64=/400x300/uploads/step/cover/462070/b612c5952d80cd38.jpg[/img]

3
鍋熱放一小匙油炒蒜片和豬肉
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/bOn1Rb8q5Iqx7FYSsYS3H4FXSwc=/400x300/uploads/step/cover/462071/a43e609d43752634.jpg[/img]

4
炒到肉變白色再放洋蔥,炒到洋蔥有些透明
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/db816xvfhE_pcxkPKy1YjAyARuU=/400x300/uploads/step/cover/462072/738e89d29ba65a7b.jpg[/img]

5
接著放馬鈴薯和胡蘿蔔略炒
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/oZXU4aJD-4tP7fP_-KKoqx-GpDQ=/400x300/uploads/step/cover/462073/f2122a82446e8baa.jpg[/img]

6
加入水和咖哩塊煮至咖哩塊融化,將表面浮末撈出轉小火慢煮到馬鈴薯軟了即可
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/CzvS5rSkc4Po4gsYzxfF8Q_3wx4=/400x300/uploads/step/cover/462074/38d2ec40826c5559.jpg[/img]

7
煮好的白飯灑一點點熟黑芝麻
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/pReiCLaA9wCSNgivQR8rd3az3jM=/400x300/uploads/step/cover/462075/78293cb3793b1125.jpg[/img]

頁: [1]
查看完整版本: 豬肉咖哩飯


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.