3boys2girls » 西式菜式 » 自製黃金薯餅

2015-4-15 17:05 cindyanan
自製黃金薯餅

[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/j9del4xqXCEbc_-JlLR0Kn2zdxo=/800x600/uploads/recipe/cover/106676/8a8d23dadcff1fba.jpg[/img]

食材
馬鈴薯300g
鹽1/2小匙
太白粉或玉米粉1大匙

1
將馬鈴薯削皮後切細條後再切碎。
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/ShEwjFnbOX6hHVr05CXlU1OzHFk=/400x300/uploads/step/cover/478528/5abb911ddb586b78.jpg[/img]


2
電鍋加入一杯水蒸熟。
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/f98atdQc6yegCQQ6v6_DbvBCv-0=/400x300/uploads/step/cover/478529/01e98acfdcd8106d.jpg[/img]

3
趁熱加入鹽、太白粉或玉米粉拌勻。
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/lClREPUOv-c80RjvwvyMX0K-1fg=/400x300/uploads/step/cover/478530/8293e4e7e937b046.jpg[/img]


4
手上戴上手套抹上少許油(防黏),將馬鈴薯用雙手壓緊後再壓成1公分厚的橢圓形。
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/CEEk5xumPSPhS1hY5qSfEBakbos=/400x300/uploads/step/cover/478532/f1f3fcdc94980a2d.jpg[/img]


5
鍋中加入適量的油,熱油鍋後以半煎炸方式來炸薯餅。
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/dHttNk4i5TidYhHMP1M70KNF0Iw=/400x300/uploads/step/cover/478534/ac4ef3127eb74b3a.jpg[/img]


6
待一面呈金黃色再翻面炸另一面,不要太快翻面以免散掉。
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/Olk7IKC_h3oyEbAqxEA8d-O3jk0=/400x300/uploads/step/cover/478535/602de4e7d06fefa2.jpg[/img]


7
炸好後放在廚房紙巾上吸除多餘油脂。
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/a9hjbVPaivfw2f3KEvQnG8ytBgE=/400x300/uploads/step/cover/478536/1dd56bc16bd0a426.jpg[/img]


8
吃起來外酥內軟Q的黃金薯餅完成囉!可撒上少許胡椒粉或搭配酸酸甜甜的蕃茄醬,都非常的美味好吃唷!
[img]https://d2lmcf1aevw3pp.cloudfront.net/AcC74JelfKDqPjAP_UBwWWMAR-w=/400x300/uploads/step/cover/478537/3799909068087c7e.jpg[/img]

2015-4-19 10:40 Albertacheung
嘩……好正啊…………依個薯餅最岩就系睇電影或者係屋企睇波果時食既啦!!

頁: [1]
查看完整版本: 自製黃金薯餅


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.