3boys2girls » 動物圖片 » 心痛!竟把老鼠丟進螞蟻群裡...讓老鼠活生生的被...太殘忍了!

2015-9-11 00:29 ChoVivi
心痛!竟把老鼠丟進螞蟻群裡...讓老鼠活生生的被...太殘忍了!

[img]http://i1.funpeer.com/N5wYonm0g50G.png[/img]

有網友在爆廢公社po出一段慘不忍睹的影片原po如下:

[img]http://i1.funpeer.com/NjFv7JVj1JnQ.png[/img]

影片如下:引來網友的一陣討論有網友覺得太殘忍了 不應該這樣做! 也有人覺得這只是飼料而以沒什麼!呈現兩極化的討論

[img]http://i1.funpeer.com/A9TjlXHL9sHs.jpg[/img]

[img]http://i1.funpeer.com/R9sNvMvxnA5m.jpg[/img]

via   

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.