3boys2girls » Egame 易遊網絡 » 帝國文明 » 好多地方有老鼠曱甴蟲螞蟻蝨蚊,洗完地又有?

2020-7-23 05:39 kyour20
好多地方有老鼠曱甴蟲螞蟻蝨蚊,洗完地又有?

好多地方有老鼠曱甴蟲螞蟻蝨蚊,洗完地又有, 都係污糟邋遢!

[color=red]¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]政府派錢1萬,想用$2000去中國旅遊。
[color=red]「「「[/color]電視電台新聞講:新科技又靚又快![color=red]」」」[/color]高鐵廣深鐵路好貴, 去北京好似8個小時,去吉林好似又要14個小時!8-14小時係火車上!神經㗎!!! !
以為可以早去晚返4小時來回[color=red]!!! ![/color]

同時,經常見到條街公司酒樓餐廳廚房 有老鼠曱甴蟲螞蟻蝨蚊經過,污糟邋遢, 清潔完, 洗地完 仲有, 好似無作用? 越來越多點算呀?
知道中國一樣有老鼠曱甴蟲螞蟻蝨蚊....污糟邋遢,越來越多點算呀?

[color=blue]¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶[/color]見過 10幾隻 曱甴 一次過走來走去呀?好驚㗎.....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
秀茂坪寶達 南村,秀茂坪商場 ,觀塘工廠區, 深水埗,油尖旺, 銅鑼灣, 灣仔, 香港仔,北角....... 好多老鼠曱甴蟲螞蟻蝨蚊(沙灘好多蚊)!

原本想去中國旅遊攝影和食野, 撘火車又貴又 要8-14個小時,傻㗎! 好多地方都有老鼠曱甴蟲螞蟻蝨蚊...仍然污糟邋遢! 政府派1萬元點用呀!網友朋友俾 意見啦!!! !

[color=blue]_______完________[/color]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.