3boys2girls » 外語音樂 » 偷偷看男人穿著短褲,都有用手指手淫,搞男人!香港小姐承認為錢虛構關心市民,小心

2021-3-23 01:58 noeeboy
偷偷看男人穿著短褲,都有用手指手淫,搞男人!香港小姐承認為錢虛構關心市民,小心

有3圖片,有例子。「關於晚上(早上夜晚) 男人穿著短褲和運動短褲」香港小姐、華裔小姐 ( 和女藝人)都承認了, 都有發姣偷偷想(偷偷看)男人搞男人穿著短褲和穿著運動短褲,都有用手指手淫自慰!! (都有用自己手指摸自己個閪,都有用自己手指插入個閪手淫)承認比市民更加閪痕,特別多水特別多閪水呀!神經,黐線傻㗎!
另外:又承認狡辯和虛構-假扮掛住、假扮關心市民,又假扮關心社會,其實為了長俸退休金錢,落台!

香港小姐、華裔小姐 (和藝人...)講:係咪太熱去街,好多男人穿著(好短好闊)短褲或者穿著(好短好闊)運動短褲的時候,都不穿著內褲(底褲)?
「男朋友、老公都不想穿著內褲(底褲), 都不穿內褲了(底褲)。香港小姐、華裔小姐 (和女藝人...)都不穿著內褲了(底褲)!」

[color=blue]____***_[/color]神經原因1:好多人講14歲(14岁男)不是小孩了(唔係小孩子了)「都講唔係小孩子了」
「14岁男」,約5呎5寸高,陰莖賓周6吋長,5cm粗「肯定唔係小孩了」(香港小姐、華裔小姐 ( 和女藝人)講:好長好粗呀!) [color=red]「「「「「「**********[/color]偶然條陰莖賓周會勃起(會硬)! 穿著太短 短褲(太闊)和穿著 太短 運動短褲(太闊),有穿著內褲(底褲)都要小心,太熱無穿著內褲(底褲)要更加小心呀!香港小姐、華裔小姐和女藝人...有些無穿著內褲(底褲),有些有穿著內褲(底褲)![color=blue]*******[/color](遠離人多、後面無人,前面無人、唔好前後企)[color=red]***********」」」」」[/color]香港小姐和華裔小姐(和女藝人) 神經,黐線傻㗎!
香港小姐和華裔小姐(和女藝人...)承認比市民 更加發姣閪痕, 特別多水特別多閪水呀!

[color=blue]___________[/color]神經原因2:香港小姐、華裔小姐 ( 和女藝人) 講:肥男條陰莖賓周係咪長粗硬勁啲㗎?
[color=red]__________[/color](有句俗語叫) 以貌觀人,略知一二,睇個樣就知。
一般高男約5呎9吋(寸)(中肥男)和 高大男(中肥)30-50幾歲男陰莖賓周長粗硬啲㗎? 問係咪勁啲㗎?問係點樣㗎?

[color=red]________[/color]神經原因3:香港小姐、華裔小姐 (和女藝人...)都承認了,都有發姣偷偷想(偷偷看)男人搞男人著短褲, 都有用手指手淫自慰!!(都有用自己手指摸自己個閪,都有用自己手指插入自己個閪手淫)
[color=blue]「「「「「「「「________***_____[/color]香港小姐、華裔小姐和(和女藝人) 承認比市民更加發姣 閪痕, 特別多水特別多閪水呀!如果成條陰莖賓周插入屌入個閪,成條陰莖賓周又濕又滑?唔知真定假, 個閪窿好緊實,個閪仲好緊??[color=blue]*******[/color](老公、男朋友唔知道)[color=blue]******[/color],我老公、男朋友 陰莖賓周都短幼軟(軟唔夠硬)...等等。[color=red]」」」」」」」」」[/color]唔駛驚(不用害怕)

[color=green]*******[/color]一般高男約5呎9吋(寸)(中肥男)和高大男(中肥男)30-50幾歲男陰莖賓周當然長粗硬勁好多啦! 陰莖賓周長粗硬,多精液好勁又有型,成條陰莖賓周更係 (靚)!勁一半,勁一倍都有!係點樣㗎?
「註:陰莖賓周有3,4, 5,6,7,8吋(寸)長, 粗軟硬( 4,5 ,6cm)類型。有些 一般高度約5呎9吋(寸)(中肥男)和 高大男(中肥男) ,條陰莖賓周短小軟,少精液,唔夠力!有些矮小或矮小中肥男好長好粗硬,多人一半或一倍精液. 」(完)---重點和1,3,[color=red]***[/color]--公開

Telegram:endnoboy
按一下:
[url]https://t.me/endnoboy[/url]

Telegram:endnoboy
按一下:
[url]https://t.me/endnoboy[/url]

[url]https://t.me/endbbend[/url]

[url]https://t.me/endccend[/url]

有好多夫婦都神經,黐線傻㗎!
[size=7][color=red]****[/color]完[color=red]****[/color]眼明手快,1,2秒之間, 謹記打醒十二分精神, 小心![color=red]****[/color][/size]w:019: w:019: w:019:
[img]https://upload.cc/i1/2021/03/12/RYHgKX.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/03/12/Hz2cYT.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/03/12/NvnzX9.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/03/10/osPbLa.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/03/12/HpcUVQ.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/03/12/5feBZP.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/03/14/uInsJS.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/03/14/QTtzOJ.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/03/12/5feBZP.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/03/15/fIWpFE.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/03/15/org2FV.jpg[/img]

2021-3-23 02:10 noeeboy
1.香港小姐、華裔小姐 (和藝人...)講:係咪太熱去街,好多男人穿著(好短好闊)短褲或者穿著(好短好闊)運動短褲的時候,都不穿著內褲(底褲)?
「男朋友、老公都不想穿著內褲(底褲), 都不穿內褲了(底褲)。香港小姐、華裔小姐 (和藝人...)都不穿著內褲了(底褲)!」

2.好多人講14歲(14岁男) 太熱真係不用穿著內褲(底褲)!

Telegram:boyend14
Telegram:endnoboy
按一下:
[url]https://t.me/boyend14[/url]
[url]https://t.me/endnoboy[/url]

[color=red]====[/color]交給:港澳辦、中聯辦和 中國 國務院 處理囉[color=red]====[/color]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.