3boys2girls » 其他信仰交流 » 唔駛叫市民唔睇留言,知,經常翻車死,火燭有份有名字去救火和負責,當無到玩陰毒

2021-5-19 14:50 boy1414ff
唔駛叫市民唔睇留言,知,經常翻車死,火燭有份有名字去救火和負責,當無到玩陰毒

唔駛叫市民唔睇留言,知,經常有翻車死,公園火燭有份有名字去救火和負責, 包括突然油站爆炸冧樓, 賠命及整翻, 唔駛化解唔駛藉口!市民知道, 要威要驚,扮撚晒野!

lCAC廉政公署最 唔想俾人知住邊,和認住!好多市民知道, 一樣陰毒!
==========================
所有垃圾 輔警 (就係所有乞兒老師校長醫生護士 )警察 高級 警察, 沙 展 營長 督察 高級, 督察, 總 督察 警 司 高級/ 總 警 司 署 長)) 廉署 icac 署長, 人大 垃圾 10 科 A10 尿 所有醫生 醫護 TVB,RTHK垃圾 精神科 垃圾 心理 科 垃圾 中 醫, 垃圾 護士 垃圾 藝人 垃圾 娛樂 圈,____政府____所有 新城電台DJ, 新聞報導員, 垃圾 記者 垃圾 傳媒 記者, 中國, 國家, 公安, 澳門, 台灣))

__________秀明樓,秀安, 秀富,秀和,秀逸,秀華,秀景, 秀茂坪南村, 秀茂坪寶達,曉麗苑,觀塘,油尖旺,深水埗.........等等!

2021-5-19 14:53 boy1414ff
[size=7]所有乞兒海關..........好多人寫撚低左..............[/size]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.