3boys2girls » 性事知多D » 維他命ABCDE鈣片,魚肝油丸∼不死抗衰老、美顏、防毒壯陽、預防?果皮杞子呢?

2022-4-6 18:43 boy14ssss17girl
維他命ABCDE鈣片,魚肝油丸∼不死抗衰老、美顏、防毒壯陽、預防?果皮杞子呢?

又手機電腦、手機黑客,又叫市民不要看/唔好睇,騙財/呃錢和專業專家面子?(泡女、溝女)*相片

####
(醫院/衛生防護中心/醫管局/  正在興建兒童醫院,應該拆∼∼害人∼∼∼?)

香港、澳門、美國、英國、歐美、中國和台灣有救了(得救),連花清瘟膠囊比中成藥/中藥螺肉、冬菇、靈芝、蝦米、蝦乾 (蝦干)、田七、花膠更好,不老抗疫、不死、、抗衰老、防毒、壯陽、預防……等等??????????????????????????~

如果維他命A、B、C、D、E、zinc 、魚肝油丸、鈣片 沒有/無作用效用~即是殺人?????慢慢~

【【【【【【只得: 鎮定劑、止痛、麻醉成份有作用/效用!?(唔駛/不用)吃食止痛藥、鎮定劑、麻醉...(唔駛買/不用買) 鎮定劑、止痛、麻醉!】】】】】

又手機電腦、手機黑客,又叫市民不要看/唔好睇,騙財/呃錢和面子?
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
whatsapp 、wechat 市民知道∼急(圖片、相片)

[img]https://upload.cc/i1/2022/04/06/PFqzn4.png[/img]
[img]https://upload.cc/i1/2022/04/06/RvUeuK.png[/img]
[img]https://upload.cc/i1/2022/04/06/Xr1coZ.png[/img]
[img]https://upload.cc/i1/2022/04/06/qfdhwM.jpg[/img]
[img]https://upload.cc/i1/2022/04/06/bIxUBY.jpg[/img]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.