3boys2girls » 其他線上遊戲 » 彩虹冒險 » 贈–龍〞 的一番說話=]

2008-6-26 03:38 `柒_CHinG=]
贈–龍〞 的一番說話=]

[color=Red][size=5][b]你俾我炒完 唔記得左 就代表無左件事?
炒你呢類型垃圾 我炒過幾多萬次
成日都話我得把口 叫你上彩打場
你自己又扯開話題 究竟你係咪驚?
驚我炒多你幾鑊阿? 係既話咪講囉/.\垃圾
我地唔會笑你  x_x[/b][/size][/color]

2008-6-26 19:23 Mk〞
hi a_a 愁哥
扮熟haha-.-!

2008-6-26 20:01 ×阿康◇°
回復 #1 `柒_CHinG=] 的帖子

支持 桄愁

- 龍〞 <-----------你摺埋啦  !   講人氣 講技術 講識人 講裝 講帥
你咩都輸成條街啦!
不過你有二樣野,你係勁過愁既
就係唔認數 <--------你呢樣野勁過愁n倍
自問 我同愁唔認數 遠遠唔夠你勁ar!
同埋淆底都夠你咁勁!!!

- 龍〞 <-------最強=唔認數+淆底    <----加埋=廢物

頁: [1]
查看完整版本: 贈–龍〞 的一番說話=]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.