3boys2girls » 通訊 - 小學同學錄 » 小學 - 元朗區 » 十八鄉鄉事委員會公益社小學

2009-3-11 14:42 新伍
十八鄉鄉事委員會公益社小學

十八鄉鄉事委員會公益社小學

2009-3-13 23:29 ♀叮叮♂
冇人-0-

2009-3-14 11:41 `_魚蛋;]
我小3到小6都係呢到讀- -我係佢第一年小3學生-.-
呢間學校D MISS丫SIR勁膠囉- -
我仲要比人體[佛]過囧

2009-3-14 11:43 彩jai!:3`
wow-.-
幫推`

2009-3-14 15:55 ♀叮叮♂
好憎劉sir*3*

2009-3-14 16:57 桃子同學
小學- -

2009-3-14 17:04 桃子同學
唔記左咩班TIM

2009-3-14 18:00 `_魚蛋;]
劉基暗戀吳嘉詠0.0

2009-3-14 18:05 桃子同學
係咪啊0.0
07年6f班主任2個好親密= =

2009-3-14 19:01 yanny5650
幫推~_~

[[i] 本帖最後由 yanny5650 於 2010-7-18 00:24 編輯 [/i]]

2009-3-14 19:36 桃子同學
4年班就玩3男識打咁多字 幾勁WO

2009-3-14 20:19 ♀叮叮♂
你地就好喇!
我小六個陣比劉sir教-3-
好小小憎佢的說0,0

2009-3-14 20:20 ♀叮叮♂
劉基唔係有個女喇咩- -''

2009-3-14 20:29 桃子同學
[quote]原帖由 [i]♀叮叮♂[/i] 於 2009-3-14 20:19 發表 [url=http://www1.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=34807141&ptid=571524][img]http://www1.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
你地就好喇!
我小六個陣比劉sir教-3-
好小小憎佢的說0,0 [/quote]
- -我小6果陣勁慘比許綺同林海欣教w:066:

2009-3-14 20:45 古代罪人
佢間學校第一年開我就讀小2.

2009-3-14 22:35 ♀叮叮♂
[quote]原帖由 [i]桃子同學[/i] 於 2009-3-14 20:29 發表 [url=http://3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=34808048&ptid=571524][img]http://3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]

- -我小6果陣勁慘比許綺同林海欣教w:066: [/quote]
你係邊界的?

2009-3-14 22:36 ♀叮叮♂
[quote]原帖由 [i]古代罪人[/i] 於 2009-3-14 20:45 發表 [url=http://3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=34809722&ptid=571524][img]http://3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
佢間學校第一年開我就讀小2. [/quote]
個陣我先係小一w:081:

2009-3-15 12:04 `嘟妍*
禁小人既-_-up;

2009-3-15 16:01 桃子同學
[quote]原帖由 [i]♀叮叮♂[/i] 於 2009-3-14 22:35 發表 [url=http://www1.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=34822864&ptid=571524][img]http://www1.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]

你係邊界的? [/quote]
08w:019:

2009-3-15 22:01 yanny5650
∼_∼

[[i] 本帖最後由 yanny5650 於 2010-7-18 00:25 編輯 [/i]]

2009-3-16 18:31 ♀叮叮♂
[quote]原帖由 [i]yanny5650[/i] 於 2009-3-15 22:01 發表 [url=http://3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=34916745&ptid=571524][img]http://3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
w:019: 識打字好平常姐-_-粗□都識打啦w:051:
打D比你睇
屌你老母
撚鳩
仆街
凸(舉中指或屌)
仲有好多。.................... [/quote]
做乜打粗口w:201:

2009-3-16 18:32 ♀叮叮♂
[quote]原帖由 [i]桃子同學[/i] 於 2009-3-15 16:01 發表 [url=http://3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=34876810&ptid=571524][img]http://3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]

08w:019: [/quote]
同我一樣a_a

2009-3-16 23:38 彩jai!:3`
-,-推

2009-3-17 17:54 `_魚蛋;]
我小3數學劉基教-_-唔記得教咩
果時劉基成日話佢同吳嘉詠X[木台]腳做例子~_~

頁: [1] 2 3 4 5 6


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.