3boys2girls » 通訊 - 小學同學錄 » 小學 - 元朗區 » 中華基督教會方潤華小學

2009-3-11 14:42 新伍
中華基督教會方潤華小學

中華基督教會方潤華小學

2009-3-12 14:55 雄烏鴉
hello...我係方小架..就快要上中學啦..吾係幾捨得-0-

2009-3-12 15:02 丫彤]
[quote]原帖由 [i]雄烏鴉[/i] 於 2009-3-12 14:55 發表 [url=http://www3.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=34635126&ptid=571527][img]http://www3.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
hello...我係方小架..就快要上中學啦..吾係幾捨得-0- [/quote]
\

[[i] 本帖最後由 丫彤] 於 2009-6-20 17:04 編輯 [/i]]

2009-3-12 15:09 雄烏鴉
煩咩?-3-''老師?同學?定咩?

2009-3-12 19:42 ShErRy`
舊生是也.0.

2009-3-13 12:45 雄烏鴉
舊生?第幾[街]?

2009-3-13 12:52 丫彤]
[quote]原帖由 [i]雄烏鴉[/i] 於 2009-3-12 15:09 發表 [url=http://www02.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=34635470&ptid=571527][img]http://www02.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
煩咩?-3-''老師?同學?定咩? [/quote

[[i] 本帖最後由 丫彤] 於 2009-6-20 17:03 編輯 [/i]]

2009-3-13 16:00 雄烏鴉
吾係牙..邊個?老師

2009-3-13 16:43 囧玥`
我都係方小嫁....
不1係好耐好耐之前的事lu.....
我今年中4~

2009-3-13 18:00 倩儀`:)
方小人;)
i am 舊生:)
sUp 爆方小p0st.

2009-3-13 18:23 牙豪:D
我都係方小嫁....
但系好耐之前的事lu.....
我今年F.2

2009-3-13 18:24 牙豪:D
方小D呀sir同Miss好好人

2009-3-14 00:35 - 小車;`
而家中4.我覺得方小就黎汁-0-

2009-3-14 13:37 小米`
我之前都係方小.依家中4 ..
佢收生越黎越少-_-

2009-3-14 18:27 啊詠
舊生~!
金年中二嚕~!

2009-3-14 18:28 啊詠
[quote]原帖由 [i]小米`[/i] 於 2009-3-14 13:37 發表 [url=http://www2.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=34777431&ptid=571527][img]http://www2.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
我之前都係方小.依家中4 ..
佢收生越黎越少-_- [/quote]

下..係既咩??冇咩留意到

2009-3-14 18:29 啊詠
[quote]原帖由 [i]- 小車;`[/i] 於 2009-3-14 00:35 發表 [url=http://www2.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=34752272&ptid=571527][img]http://www2.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
而家中4.我覺得方小就黎汁-0- [/quote]


哈哈.....咁少學生唔汁就假嚕

2009-3-14 18:30 啊詠
[quote]原帖由 [i]牙豪:D[/i] 於 2009-3-13 18:23 發表 [url=http://www2.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=34709567&ptid=571527][img]http://www2.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
我都係方小嫁....
但系好耐之前的事lu.....
我今年F.2 [/quote]

同我一樣都係中二~!我好似係識你嫁...

2009-3-14 19:24 雄烏鴉
我地估下.呢一[街]上左中學,,d小五升左小6,,會吾會拖低d學校名譽,,同埋幾時會汁

2009-3-15 01:24 ShErRy`
F.3~~~~~~LU..
不過以前方小仲係分上下午校-,-
唔識下午d人~

2009-3-15 09:29 雄烏鴉
現在係全日[制]

2009-3-15 09:42 -___YING`
方小阿.
舊生xd`哩家讀中1w0w.
我仲記得黃婉雯-,-!

[[i] 本帖最後由 -___YING` 於 2009-3-15 09:43 編輯 [/i]]

2009-3-15 15:42 囍_s!u琪`
方小的;)
i舊生:)
愛爆方小-v-

[[i] 本帖最後由 囍_s!u琪` 於 2009-3-17 14:42 編輯 [/i]]

2009-3-15 19:36 ShErRy`
方小要殺校啦-[]-?!

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.