3boys2girls » 通訊 - 小學同學錄 » 小學 - 青衣東涌 » 香港教育工作者聯會黃楚標學校

2009-3-11 15:04 新伍
香港教育工作者聯會黃楚標學校

香港教育工作者聯會黃楚標學校

2009-3-12 16:43 CHI__520
up;:
我係標小出身的=]
而家中3=))

[[i] 本帖最後由 CHI__520 於 2009-3-13 20:41 編輯 [/i]]

2009-3-12 21:13 等待
有小學.無中學既=3=..
我都係標小出的~

2009-3-13 14:07 CΓaiRΣ''
我都係標小出身的=]
而家中5啦

2009-3-15 02:51 33633
我都係標小出世GE~
我兒家F.2~
係青衣讀PLK~

2009-3-17 14:09 小戥
w0w標小

2009-3-17 14:11 香蕉仔=]
戇鳩黃楚標!

2009-3-29 18:59 小笨瀅
我依架6年級炸喔

2009-4-16 14:47 儀=]]
標小標小標小''

2009-4-21 00:11 `sIu雯;]
標小標中^0^

2009-4-25 15:08 多春;﹎°×魚
我都係標小的*

我同CHI__520
同班的xdd"

但家陣同【等待】同班xdd

[[i] 本帖最後由 多春;﹎°×魚 於 2009-4-25 15:09 編輯 [/i]]

2009-4-30 19:24 CKI`=]
我都係之前標小嫁∼∼∼
e+ f.4了''

2009-5-17 00:39 ★Ah簡`babi.v.
我之前刀係標小咖;>
而家標中.

2009-6-10 14:19 colacola8
讀緊黃楚標中學既同學, 我想問下你地覺得果到d同學, 老師點呀?

2009-7-12 20:55 edward12345
[quote]原帖由 [i]?軍?[/i] 於 2009-7-11 21:08 發表 [url=http://www3.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=43363110&ptid=571644][img]http://www3.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
標小出身^_^
同[等待]一齊讀4-6年班>3<
依家讀plkcfs了...; [/quote]
....!!!

2009-12-23 15:33 kiki_y
我讀緊標小XDD

2010-1-19 20:51 玥楚
ooo

標小,p.5

2010-2-13 00:20 1994916
05-07 5A-6A mr yan

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.