3boys2girls » 其他線上遊戲 » 彩虹冒險 » 解散唔到公會??

2008-1-14 20:02 森田健太
解散唔到公會??

我2年冇玩..唔知點解解散唔到公會!!!


入公會官理
[img]http://macao838.com/image/1200311782.bmp[/img]
之後就彈左入黎呢到
[img]http://macao838.com/image/1200312090.bmp[/img]
在禁公會官理..就咁
[img]http://macao838.com/image/1200311793.bmp[/img]
教我點整..2年冇玩=廢左ac?

2008-1-16 01:40 `柒_CHinG=]
你係公會長??
如果你係,你首先登入
入到首頁,再按右上(公會管理區)然後再按→(公會情報)
你入到去,會有得加入公會之類既野,你入到去,望去最左面
左面,最尾果個,你禁一下,再輸入正確身份証號碼就可以登入公會管理

2008-3-25 13:26 ζ×俊〃°
死圖w:019:

2008-6-18 15:04 臭聰-]
*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

頁: [1]
查看完整版本: 解散唔到公會??


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.