3boys2girls » 自然風景 » -烈日當空.....;瞬間變成日落..."

2009-8-29 02:10 牙禎
-烈日當空.....;瞬間變成日落..."

上年11月29号影既...
耐左d.不過我覺得影得唔錯:)
[img]http://xe8.xanga.com/259f7011d9435253382995/b201339484.jpg[/img][img]http://x9f.xanga.com/07cf2406d8d30253382960/b201339452.jpg[/img]
仲有d其他...
[img]http://x48.xanga.com/7c6c86ebd0530225904241/b177637821.jpg[/img]
係海洋公園;;
[img]http://xca.xanga.com/45df3000d6531253382730/b201339250.jpg[/img][img]http://x08.xanga.com/61cf410723c32253382796/b201339305.jpg[/img][img]http://x05.xanga.com/c71f510ad7133253382845/b201339351.jpg[/img]
[img]http://x0c.xanga.com/d35f7a0724035253382889/b201339392.jpg[/img]
係尖沙咀;;
[img]http://x73.xanga.com/e05f241242030253383191/b201339646.jpg[/img][img]http://xe2.xanga.com/144f5107c0733253383308/b201339754.jpg[/img]
係銅鑼灣;;
[img]http://x7a.xanga.com/59217b0b27430253383371/b178236180.jpg[/img]
係starbucks;;
[img]http://xb5.xanga.com/24cf360743531253383240/b201339690.jpg[/img]
係醫院;;
[img]http://x60.xanga.com/8bdf2a6705730253383194/b200605222.jpg[/img]
唔知影得好唔好.
全部都係用電話影:)

2009-8-29 03:30 {呀。駒}
d海景相就ok
其他就.............

2009-8-29 13:29 牙禎
[quote]原帖由 [i]{呀。駒}[/i] 於 2009-8-29 03:30 AM 發表 [url=http://www3.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=47729318&ptid=809225][img]http://www3.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
d海景相就ok
其他就............. [/quote]
-__-
咁我主要都係d海景相既...

2009-8-29 15:33 ★`小藍*
sUp`

2009-8-29 17:34 牙禎
[quote]原帖由 [i]★`小藍*[/i] 於 2009-8-29 03:33 PM 發表 [url=http://www3.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=47761556&ptid=809225][img]http://www3.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
sUp` [/quote]
多謝你:)

2009-8-29 21:40 Heti
相片冇乜感覺..拍攝的角度都唔係特別.. 加油

2009-8-30 00:27 牙禎
[quote]原帖由 [i]Heti[/i] 於 2009-8-29 09:40 PM 發表 [url=http://www3.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=47800152&ptid=809225][img]http://www3.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]
相片冇乜感覺..拍攝的角度都唔係特別.. 加油 [/quote]
其實我果陣都係無聊影下:)

2010-1-30 23:43 炘;)
幾令-v-
不過.......醫院都影-0-

2010-2-1 01:29 ccchan1020
very good

2010-2-20 21:34 luiyi
*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

2010-3-5 20:00 `帥魚SF
PUSH(!)

2010-3-15 00:55 .L.
影得幾好幾靚

2010-3-20 22:24 chanta1
唔錯呀(:

2010-3-21 18:41 ShanShanB:P
唔錯丫`

2010-8-23 13:05 arPAK
thx for sharing
支持你繼續發帖

2010-12-11 02:13 chunlong159753
[quote]原帖由 [i]牙禎[/i] 於 2009-8-30 00:27 發表 [url=http://www1.3boys2girls.com/redirect.php?goto=findpost&pid=47817628&ptid=809225][img]http://www1.3boys2girls.com/images/common/back.gif[/img][/url]

其實我果陣都係無聊影下:) [/quote]
唔錯.+油

2011-1-4 04:19 Nathanhelp
這是新年看到最棒的一帖了,大大加油 [url=http://c22.aa0216.info/] [/url][url=http://c23.aa0216.info/] [/url][url=http://c24.aa0216.info/] [/url][url=http://c25.aa0216.info/] [/url][url=http://c26.aa0216.info/] [/url][url=http://c27.aa0216.info/] [/url][url=http://c28.aa0216.info/] [/url][url=http://c29.aa0216.info/] [/url][url=http://c30.aa0216.info/] [/url][url=http://c31.aa0216.info/] [/url][url=http://c32.aa0216.info/] [/url][url=http://c33.aa0216.info/] [/url][url=http://c34.aa0216.info/] [/url][url=http://c35.aa0216.info/] [/url][url=http://c36.aa0216.info/] [/url][url=http://c37.aa0216.info/] [/url][url=http://c38.aa0216.info/] [/url][url=http://c39.aa0216.info/] [/url][url=http://c40.aa0216.info/] [/url][url=http://c1.aa0217.info/] [/url][url=http://c2.aa0217.info/] [/url][url=http://c3.aa0217.info/] [/url][url=http://c4.aa0217.info/] [/url][url=http://c5.aa0217.info/] [/url][url=http://c6.aa0217.info/] [/url][url=http://c7.aa0217.info/] [/url][url=http://c8.aa0217.info/] [/url][url=http://c9.aa0217.info/] [/url][url=http://c10.aa0217.info/] [/url][url=http://c11.aa0217.info/] [/url][url=http://c12.aa0217.info/] [/url][url=http://c13.aa0217.info/] [/url][url=http://c14.aa0217.info/] [/url][url=http://c15.aa0217.info/] [/url][url=http://c16.aa0217.info/] [/url][url=http://c17.aa0217.info/] [/url][url=http://c18.aa0217.info/] [/url][url=http://c19.aa0217.info/] [/url][url=http://c20.aa0217.info/] [/url][url=http://c21.aa0217.info/] [/url][url=http://c22.aa0217.info/] [/url][url=http://c23.aa0217.info/] [/url][url=http://c24.aa0217.info/] [/url][url=http://c25.aa0217.info/] [/url][url=http://c26.aa0217.info/] [/url][url=http://c27.aa0217.info/] [/url][url=http://c28.aa0217.info/] [/url][url=http://c29.aa0217.info/] [/url][url=http://c30.aa0217.info/] [/url][url=http://c31.aa0217.info/] [/url][url=http://c32.aa0217.info/] [/url][url=http://c33.aa0217.info/] [/url][url=http://c34.aa0217.info/] [/url][url=http://c35.aa0217.info/] [/url][url=http://c36.aa0217.info/] [/url][url=http://c37.aa0217.info/] [/url][url=http://c38.aa0217.info/] [/url][url=http://c39.aa0217.info/] [/url][url=http://c40.aa0217.info/] [/url][url=http://c1.aa0218.info/] [/url][url=http://c2.aa0218.info/] [/url][url=http://c3.aa0218.info/] [/url][url=http://c4.aa0218.info/] [/url][url=http://c5.aa0218.info/] [/url][url=http://c6.aa0218.info/] [/url][url=http://c7.aa0218.info/] [/url][url=http://c8.aa0218.info/] [/url][url=http://c9.aa0218.info/] [/url][url=http://c10.aa0218.info/] [/url][url=http://c11.aa0218.info/] [/url][url=http://c12.aa0218.info/] [/url][url=http://c13.aa0218.info/] [/url][url=http://c14.aa0218.info/] [/url][url=http://c15.aa0218.info/] [/url][url=http://c16.aa0218.info/] [/url][url=http://c17.aa0218.info/] [/url][url=http://c18.aa0218.info/] [/url][url=http://c19.aa0218.info/] [/url][url=http://c20.aa0218.info/] [/url][url=http://c21.aa0218.info/] [/url][url=http://c22.aa0218.info/] [/url][url=http://c23.aa0218.info/] [/url][url=http://c24.aa0218.info/] [/url][url=http://c25.aa0218.info/] [/url][url=http://c26.aa0218.info/] [/url][url=http://c27.aa0218.info/] [/url][url=http://c28.aa0218.info/] [/url][url=http://c29.aa0218.info/] [/url][url=http://c30.aa0218.info/] [/url][url=http://c31.aa0218.info/] [/url][url=http://c32.aa0218.info/] [/url][url=http://c33.aa0218.info/] [/url][url=http://c34.aa0218.info/] [/url][url=http://c35.aa0218.info/] [/url][url=http://c36.aa0218.info/] [/url][url=http://c37.aa0218.info/] [/url][url=http://c38.aa0218.info/] [/url][url=http://c39.aa0218.info/] [/url][url=http://c40.aa0218.info/] [/url][url=http://c1.aa0219.info/] [/url][url=http://c2.aa0214.info/] [/url][url=http://c3.aa0214.info/] [/url][url=http://c4.aa0214.info/] [/url][url=http://c5.aa0214.info/] [/url][url=http://c6.aa0214.info/] [/url][url=http://c7.aa0214.info/] [/url][url=http://c8.aa0214.info/] [/url][url=http://c9.aa0214.info/] [/url][url=http://c10.aa0214.info/] [/url][url=http://c11.aa0214.info/] [/url][url=http://c12.aa0214.info/] [/url][url=http://c13.aa0214.info/] [/url][url=http://c14.aa0214.info/] [/url][url=http://c15.aa0214.info/] [/url][url=http://c16.aa0214.info/] [/url][url=http://c17.aa0214.info/] [/url][url=http://c18.aa0214.info/] [/url][url=http://c19.aa0214.info/] [/url][url=http://c20.aa0214.info/] [/url][url=http://c21.aa0214.info/] [/url][url=http://c22.aa0214.info/] [/url][url=http://c23.aa0214.info/] [/url][url=http://c24.aa0214.info/] [/url][url=http://c25.aa0214.info/] [/url][url=http://c26.aa0214.info/] [/url][url=http://c27.aa0214.info/] [/url][url=http://c28.aa0214.info/] [/url][url=http://c29.aa0214.info/] [/url][url=http://c30.aa0214.info/] [/url][url=http://c31.aa0214.info/] [/url][url=http://c32.aa0214.info/] [/url][url=http://c33.aa0214.info/] [/url][url=http://c34.aa0214.info/] [/url][url=http://c35.aa0214.info/] [/url][url=http://c36.aa0214.info/] [/url][url=http://c37.aa0214.info/] [/url][url=http://c38.aa0214.info/] [/url][url=http://c39.aa0214.info/] [/url][url=http://c40.aa0214.info/] [/url][url=http://c1.aa0215.info/] [/url][url=http://c2.aa0215.info/] [/url][url=http://c3.aa0215.info/] [/url][url=http://c4.aa0215.info/] [/url][url=http://c5.aa0215.info/] [/url][url=http://c6.aa0215.info/] [/url][url=http://c7.aa0215.info/] [/url][url=http://c8.aa0215.info/] [/url][url=http://c9.aa0215.info/] [/url][url=http://c10.aa0215.info/] [/url][url=http://c11.aa0215.info/] [/url][url=http://c12.aa0215.info/] [/url][url=http://c13.aa0215.info/] [/url][url=http://c14.aa0215.info/] [/url][url=http://c15.aa0215.info/] [/url][url=http://c16.aa0215.info/] [/url][url=http://c17.aa0215.info/] [/url][url=http://c18.aa0215.info/] [/url][url=http://c19.aa0215.info/] [/url][url=http://c20.aa0215.info/] [/url][url=http://c21.aa0215.info/] [/url][url=http://c22.aa0215.info/] [/url][url=http://c23.aa0215.info/] [/url][url=http://c24.aa0215.info/] [/url][url=http://c25.aa0215.info/] [/url][url=http://c26.aa0215.info/] [/url][url=http://c27.aa0215.info/] [/url][url=http://c28.aa0215.info/] [/url][url=http://c29.aa0215.info/] [/url][url=http://c30.aa0215.info/] [/url][url=http://c31.aa0215.info/] [/url][url=http://c32.aa0215.info/] [/url][url=http://c33.aa0215.info/] [/url][url=http://c34.aa0215.info/] [/url][url=http://c35.aa0215.info/] [/url][url=http://c36.aa0215.info/] [/url][url=http://c37.aa0215.info/] [/url][url=http://c38.aa0215.info/] [/url][url=http://c39.aa0215.info/] [/url][url=http://c40.aa0215.info/] [/url][url=http://c1.aa0216.info/] [/url][url=http://c2.aa0216.info/] [/url][url=http://c3.aa0216.info/] [/url][url=http://c4.aa0216.info/] [/url][url=http://c5.aa0216.info/] [/url][url=http://c6.aa0216.info/] [/url][url=http://c7.aa0216.info/] [/url][url=http://c8.aa0216.info/] [/url][url=http://c9.aa0216.info/] [/url][url=http://c10.aa0216.info/] [/url][url=http://c11.aa0216.info/] [/url][url=http://c12.aa0216.info/] [/url][url=http://c13.aa0216.info/] [/url][url=http://c14.aa0216.info/] [/url][url=http://c15.aa0216.info/] [/url][url=http://c16.aa0216.info/] [/url][url=http://c17.aa0216.info/] [/url][url=http://c18.aa0216.info/] [/url][url=http://c19.aa0216.info/] [/url][url=http://c20.aa0216.info/] [/url][url=http://c21.aa0216.info/] [/url]
[url=http://mn-girl.org/] [/url][url=http://www.mn-girl.org/] [/url][url=http://mo-girl.org/] [/url][url=http://www.mo-girl.org/] [/url][url=http://hotkk.mm-girl.org/] [/url][url=http://chat.mm-upload.com/] [/url][url=http://mm-girl.org/] [/url][url=http://www.mm-girl.org/] [/url][url=http://18x78.com/] [/url][url=http://avnet.sexy-more.com/] [/url][url=http://978game.com/] [/url][url=http://kk俱樂部.com/] [/url][url=http://mm-upload.com/hotmm/] [/url][url=http://hotkk.mm-upload.com/] [/url][url=http://kk69club.com/hotmm/] [/url][url=http://up18y.com/hotmm/] [/url][url=http://hotkk.kk69club.com/] [/url][url=http://hotkk.up18y.com/] [/url][url=http://mymm.mm-upload.com/] [/url][url=http://av2012.org/] [/url][url=http://hotkk.dz-club.com/] [/url][url=http://vvgirl.org/] [/url]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.