3boys2girls » Gameone 智傲遊戲 » 夢夢 online » 台灣同香港既代言人分別好差大

2010-4-4 12:17 琛:]
人地台灣個個靚好多-_-

2010-4-4 18:37 jenny321
趙展彤做代言人...
我都唔想玩~)

2010-4-8 15:06 丫妍;]
勁多人唔妥佢咁- -

2010-4-10 12:28 yelly
化到個裝咁濃,隻眼都好似未訓醒咁,真係頂佢唔順-.-
gameone識做就唔該快d轉左佢啦,唉~

2010-4-10 13:28 ★KuEN#
香港個個真係吾多店..

2010-4-12 00:14 小芘
佢做代言人
評語低

2010-4-17 13:11 BENYIBABII`;D
見到佢刀吾想挽NA=,=
仲搵佢做代言?
想汁粒都吾洗甘架=,=

[[i] 本帖最後由 BENYIBABII`;D 於 2010-4-17 13:14 編輯 [/i]]

2010-4-20 11:24 b0.xd
好樣衰個隻怪獸.

2010-4-21 19:32 娃鬼;)
好樣衰/.\唱歌又難聽

2010-5-30 15:15 k0:)
台灣果個好靚女

頁: 1 2 [3]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.