3boys2girls » Xanga及網誌 » 背景類 » :) 日本★壁紙(+24/12)

2009-12-23 13:21 Suki
:) 日本★壁紙(+24/12)

[align=center][b][font=SimHei][size=5][color=#ffc0cb]★相信沒有太多人看過(*)
[/color][/size][/font][/b][b][font=Tahoma][size=3][color=#c0c0c0](by:  ★   Suki)
★:請不要轉貼,全部都是本人原貼的.
★:完全不是轉貼的。
[/color][color=black][color=lime]★:[/color]我會不定時新增,有空再來吧!![/color][/size][/font][/b][/align][align=center][b][size=3][color=#c0c0c0][/color][/size][/b][/align][align=center][b][size=3][color=#c0c0c0][color=yellow]★:[/color][color=red]很久沒來了,最近轉回地頭(3boys2girls)[/color][/color][/size][/b][/align][b][size=3][color=#c0c0c0][color=red][/color][/color][/size][/b][align=center]
[color=#c0c0c0][color=red][/color][/color][/align][color=#c0c0c0][color=red][align=center]
[size=3][font=細明體][color=black][b]壁紙[font=Tahoma][color=#c0c0c0]★[/color][/font][/b][/color][/font][/size][/color][/color]
[/align][align=center]
[img]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/psweet/gsweet1/k_0080.gif[/img][url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/psweet/sweet1_3.html][img=171,156]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/psweet/gsweet1/k_0081.gif[/img][/url][/align][align=center][url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/psweet/sweet1_4.html][img=171,156]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/psweet/gsweet1/k_0082.gif[/img][/url][url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/psweet/sweet1_5.html][img=171,156]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/psweet/gsweet1/k_0083.gif[/img][/url][/align]
[align=center][size=5][font=SimHei][color=#000000]壁紙[/color][color=#c0c0c0][color=orange]★[/color][color=black]水玉[/color][/color][/font][/size][/align] [align=center][url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama3_2.html][img=121,121]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu3/k_0008.gif[/img][/url][url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama3_5.html][img=121,121]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu3/k_0011.gif[/img][/url][/align][align=center][url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama3_6.html][img=121,121]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu3/k_0012.gif[/img][/url][url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama3_4.html][img=121,121]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu3/k_0010.gif[/img][/url]
[/align][align=center][url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_1.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0030.gif[/img][/url] [url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_3.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0032.gif[/img][/url] [url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_4.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0033.gif[/img][/url]
[url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_6.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0035.gif[/img][/url] [url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_7.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0036.gif[/img][/url] [url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_8.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0037.gif[/img][/url]
[url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_9.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0038.gif[/img][/url] [url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_10.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0039.gif[/img][/url] [url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_11.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0040.gif[/img][/url]
[url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_12.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0041.gif[/img][/url] [url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_15.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0044.gif[/img][/url] [url=http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizutama6_19.html][img=41,41]http://nyokiope.com/nyokiaya/ayasozai/kabe/pmizutama/mizu6/k_0048.gif[/img][/url]
[/align][align=center][b][size=3][color=#c0c0c0][color=cyan]★:[/color][color=black]素材網址[/color][/color][/size][/b][/align][align=center][url=http://www.wretch.cc/album/t72891][size=2][color=royalblue][b]http://www.wretch.cc/album/t72891[/b][/color][/size][/url][/align]

[[i] 本帖最後由 Suki 於 2009-12-24 10:04 編輯 [/i]]

2009-12-23 19:44 ﹡魚魚;D
美:)sup!

2009-12-24 01:00 ★momo;
sub(:

2009-12-24 12:01 程`=]
美*v*
Sup._.

2009-12-30 17:21 吉絲帝的兄弟
cmmmmmmmmmmmmm

2009-12-30 17:25 klhA
sup;) 美=]

2010-1-24 18:46 chingz_611233
sup!!好美喔.

2010-1-24 23:25 GIIII
我中意!

2010-1-27 10:41 sze-v-
c0mm3htS`

2010-2-17 18:58 ||×〝雅影〤魅
借了 ..
謝樓主 ^v^

2010-2-17 20:04 manting_1995
cM:)
thx4sharing:>

2010-3-4 22:43 明明-3-v!
CM;>`

2010-3-6 19:39 cherry_xd
令令..

2010-3-12 19:49 【豆。】
SUP:)

2010-3-12 23:35 小橙:D
comment:}

2010-3-13 15:03 sze-v-
cmcm.

2010-3-13 15:39 囧宇TinG
喔.冇借到,但都thx~

2010-3-20 17:03 喱頭
cmcm

2010-3-21 01:54 ChAu=)
見過-0-

2010-3-22 19:52 釘釘葉:]
借左令;D!!CM

2010-3-22 23:54 `美美(:
謝(:

2010-4-13 21:38 byan;D
借左:)

2010-4-17 11:10 ★蚊蚊;)
CM

2010-4-24 13:15 Iambanana(:
c0mment:)

頁: [1] 2
查看完整版本: :) 日本★壁紙(+24/12)


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.